Hidrogén Technológia

A magyar gazdaság, tudomány és közigazgatás mértékadó szereplőivel folytatott szakmai párbeszéd eredményeképp a szakemberek komoly meggyőződése, hogy a hidrogénre, mint energiahordozóra, illetve az üzemanyagcellára, mint áramforrásra épülő technológia olyan kiemelt figyelmet érdemlő kulcsterület, amelynek meghatározó szerepe lesz a fenntartható jövő energetikai rendszereiben és mobilitásában.

Hidrogéntechnológiai platform

A VALOR HUNGARIAE Zrt., mint innováció-integrátori és hasznosítási feladatokat ellátó állami vállalat, 2019. októberében az innováció új ünnepe, a Magyar Innováció Napja alkalmából Tudományos Fórumot és hidrogén-technológiai workshopot szervezett, ahol több jeles szakember mellett felszólalt Prof. Anisits Ferenc úr is, a BMW korábbi fejlesztési vezetője, Ernst-Blickle nemzetközi innovációs díjas gépészmérnök is.

A jelenlévő szakemberek és kutatók egybehangzóan javaslatot tettek egy olyan hidrogéntechnológiai platform megalakítására, amely komoly lökést adhat a magyar hidrogéngazdaság fejlődésének, amely egy asztalhoz ülteti az érintett szereplőket a fejlesztések közös útjainak azonosításához, továbbá platformot teremt a magyar gazdaság és tudomány szempontjából releváns fókuszterületek szakmai konszenzusra épülő meghatározásához, a megalapozott ösztönző és szabályozási eszközök kialakításához.

A platform megalakításának szándékát és időszerűségét pozitívan értékelte az ITM, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az érintett hazai egyetemek, kutatóintézetek, nagyvállalatok és KKV-k képviselői.

A szervezet létrehozásában az Eötvös Lóránd Kutatóhálózat és a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület a VALOR HUNGARIAE Zrt. mellett társszervezői szerepet vállaltak.

Megalakult a Hidrogéntechnológiai Platform

A hidrogénre, mint szekunder energiahordozóra, illetve a tüzelőanyag-cellára, mint áramforrásra épülő innovatív technológiák világ szerte kiemelt figyelemmel kísért kulcsterületek, melyeknek meghatározó szerepük lehet a jövő fenntartható energetikai rendszereiben és mobilitásában.

A Platform szervező bizottsága:
Lepsényi István
Bertalan Zsolt
Szigeti Ádám
Szollár Domonkos
Dirk Janetzko
Hirth Ferenc
Valor Hungariae Zrt.
MVM Csoport
Eötvöd Lóránd Kutatási Hálózat
MOL
AVL Hungary
Kontakt-Elektro Kft.
vezérigazgató
csoportszintű innovációs igazgató
főtitkár
kabinetfőnök
ügyvezető igazgató
ügyvezető igazgató